ویزای اتریش

برای اخذ ویزای اتریش این چند نکته را فراموش نکنید: منظور ازروز کاری برای اخذ ویزا، روزهایی است که سفارت‌خانه اتریش در ایران باز هستند. صدور ویزای اتریش به منزله‌ی ورود قطعی شما به قلمروی جمهوری اتریش نیست. ممکن است هنگام گذر از مرز، افسر مرزبانی، دلایلی برای عدم پذیرش یا اخراج ارائه دهد. در حقیقت امکان ابطال…