ویزای کانادا

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه. ۱) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود. ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. داشتن دو صفحه سفید روبه‌روی هم ۲) ۶ قطعه عکس ۴/۵×۳/۵ رنگی، تمام رخ…